Czy film ze ślubu naprawdę musi zawierać przysięgę?

  • przysięga ślubna

Konieczność?

Czy na filmie ze ślubu musi znaleźć się przysięga ślubna? Jeszcze dziesięć lat temu odpowiedź musiała być oczywista. Ale jak jest dzisiaj?

To nadal standard. I bardzo dobrze – jesteśmy zdania, że mimo całej przepięknej otoczki to właśnie ten moment najbardziej uroczystego wyznania sobie miłości, wierności i uczciwości jest najbardziej, a przynajmniej równie wartościowy, co reszta wydarzeń w ciągu tego dnia. Dlatego dobrze, że film ślubny zwykle zawiera ten moment – w naszym wykonaniu przedstawiany niemal jeden do jednego.

Tekst przysięgi małżeńskiej:

Ja … biorę ciebie … za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Jednak mimo że to standard, to zdarza się nam spotykać z parami, które chcą, aby przysięga ślubna relacjonowana była bardzo krótko lub wyłącznie w ramach teledysku. Uważamy, że nawet w tej formie można oddać podniosłość i emocje tej chwili!

Co nas czeka?

Tu jednak można by zastanowić się, jaka pod tym kątem będzie przyszłość filmu ślubnego? Czy wyznania, które mają miejsce podczas wkładania obrączek zostaną zmarginalizowane, oddając pierwszeństwo temu co dokoła? Czy od przysięgi zaczną być ważniejsze inne wydarzenia tego dnia?

Mamy nadzieję, że nie. A jeśli już, to oby dotyczyło to wyłącznie tego, co na filmie, a nie tego, co w życiu.

Tekst przy zakładaniu obrączek:

Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Tekst przysięgi ślubu cywilnego:

Pan Młody: Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Pani Młoda: Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

2019-08-06T00:00:11+00:00